Om projektet Cirkulära Östergötland

Webbplatsen “Cirkulära Östergötland” är ett av initiativen som tagits fram i projektet Dynamisk miljödriven affärsutveckling 2.0 (DMA). DMA är ett EU-finansierat projekt som ägs av Länsstyrelsen i Östergötland och som drivs tillsammans med Linköpings Universitet. Syftet med projektet är att sprida kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller hos olika näringslivsaktörer, organisationer och företag som är verksamma inom Östergötland. Förutom kunskap är syftet att utrusta dem med en verktygslåda som de kan ha som stöttning i omställningen till mer cirkulära affärsmodeller, resurseffektiva produkter och tjänster. Allt detta är inte bara för miljöns skull, det bidrar också till att öka konkurrenskraften hos företag, med särskilt fokus på små och medelstora företag inom Östergötlands län. Läs mer om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller här.

För att ta fram de verktyg och kunskapsgivande material som finns på webbplatsen har personer från olika näringslivsorganisationer inom Östergötland blivit intervjuade samt andra aktörer har fått lämna in synpunkter vid möten och workshops. Inom projektets ramar anordnas även föreläsningar och workshoppar som främjar både kunskap och samarbete. Dessa riktas främst till dem som ägnar sig åt företagsstöd och dem som driver företag.

Projektperioden för Cirkulära Östergötland är mellan 2021-01-01 och 2023-04-30. Därefter kommer ansvar för webbsidan tas över av Cleantech Östergötland på uppdrag av Region Östergötland.

Om webbplatsen

På denna webbplats erbjuds:

  • Generell info om cirkulär ekonomi: För att skapa en grundläggande förståelse för cirkulär ekonomi presenteras teorierna bakom cirkulär ekonomi och cirkulärt företagande i en kort text.
  • Goda exempel: Det finns många olika vägar till cirkulärt företagande. Genom de goda exempel som finns på webbplatsen kan du ta del av andra företag och konkreta initiativ.
  • Verktygslåda: Projektet erbjuder verktyg som kan främja företagsutveckling kopplat till cirkulär ekonomi. Dessa verktyg kan anpassas utifrån ett företags egna förutsättningar. Verktygslådan riktar sig till både de som är nybörjare och de som har lite eller mer kunskap om cirkulära affärsmodeller sedan tidigare.
  • Kalender: Kommande intressanta evenemang kopplat till cirkulär ekonomi inom Östergötland läggs upp i kalendern allt eftersom.
Byggnad med dekorativ vattendamm framför

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.