Cirkulära Östergötland

En kunskapsbank för cirkulärt företagande

På denna webbplats kan du som företagsutvecklare eller företagare ta del av verktyg, inspiration och kunskap om cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

Ett av Östergötlands styrkeområden

Visste du att företagen i Östergötland tillsammans med Linköpings universitet och offentliga aktörer är framgångsrika med att omsätta cirkulär ekonomi till hållbara affärslösningar? Det är faktiskt ett av fem styrkeområden som Region Östergötland pekat ut för länet – miljönytta som affär. Tillsammans stärker vi den cirkulära ekonomin ytterligare.

Goda exempel

Det finns många fördelar med ett cirkulärt företagande. I de goda exemplen nedan kan du läsa mer om olika östgötska företags cirkulära affärer.

Verktygslåda

Med verktygslådan får du hjälp med att utveckla ditt företags cirkulära affärer. Här finns ett urval av olika verktyg med olika omfattning som kan hjälpa dig på vägen oavsett om du tar ditt första steg mot, eller redan är mycket engagerad i det cirkulära företagandet.

Utvärdering

Livcykelkostnadsanalys (LCC)

Livcykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing, LCC) är en sammanställning av samtliga kostnader (och ibland även intäkter) för en produkt eller tjänst under dess livslängd. LCC kan uppfattas som LCAs motsvarande ekonomiskt verktyg. I många fall kan det också vara det, men LCC kan även användas för att sammanställa de kostnader som belastar den enskilda verksamheten, och inte alla kostnader som uppstår i hela livscykeln. En sådan här begränsad LCC kan till exempel stötta jämförelsen mellan två alternativ vid inköp eller upphandling. Inköpskostnaden står ibland bara för en liten del av de totala kostnaderna som uppkommer under livscykeln och tar inte hänsyn till exempelvis underhåll och drift, och därför kan jämförelsen av de totala kostnaderna med LCC vara lämpligt. Kontakta avdelningen för industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Språk: Engelska
Målgrupp: Alla typer av verksamheter
Fokus: Ekonomiska kostnader kopplat till produkter
Nivå:
Öppna verktyget
Utvärdering

Cirkulär utvärdering för produkter & tjänster

Det här verktyget riktar sig till befintliga företag med redan existerande produkter och tjänster. Genom att besvara ett antal frågor kopplat till dessa produkter och tjänster kan du sedan få inspiration till innovationer och åtgärder som du kan göra för att dina produkter och tjänster ska bli mer cirkulära. 

Förutom inspirationen som fås genom att svara på frågorna får du också möjlighet att ta del av ett spindeldiagram där de prioriterande områdena som kan gynna dina produkters och tjänsters cirkulära prestation mest presenteras. Du kan även använda verktyget för att jämföra dina produkter och tjänster mot olika konkurrenters produkter och tjänster. 

Verktyget är en del av Hållbarhetsguiden, och är utvecklat av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.  

Språk: Engelska
Målgrupp: Designers och affärsutvecklare
Fokus: Befintliga produkter och tjänster
Nivå:
Övrigt: Utvärdering av produkter och benchmarking (sv. prestandamätning)
Öppna verktyget
Återtillverkning

Remometer

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs eller förbereds för att användas igen, och ibland på ett annat sätt. När en teknisk produkt, såsom maskiner, utrustning, fordon, elektronik, hushållsapparater, fritidsverktyg och annat återtillverkas förlängs dess livslängd. Företag som funderar på att börja med återtillverkning i sin verksamhet kan använda sig av verktyget Remometer för att bedöma sitt företags beredskap/mognad. Dessutom kan du läsa mer om de fördelar, både ekonomiska som miljömässiga, som skapas genom återtillverkning.

Remometerverktyget består av fyra steg:

  • Steg 1: Definiera produktens lämplighet för återtillverkning.
  • Steg 2: Mäta tillverkarens Readiness Level (RRL) med hjälp av en RRL Matrix.
  • Steg 3: Uppskatta de socioekonomiska och miljömässiga fördelarna med återtillverkning.
  • Steg 4: Utveckla en handlingsplan för att genomföra återtillverkning.

Verktyget utvecklades av Jelena Kurilova-Palisaitiene forskare vid Linköpings universitet år 2020.

Språk: Engelska
Målgrupp: Företag intresserade av återtillverkning
Fokus: Befintliga tekniska produkter
Nivå:
Öppna verktyget
Lärande och vision

Avfallstrappan

Avfallstrappan är den svenska motsvarigheten till EU-direktivet ” the waste hierarchy” som styr hur avfall ska hanteras i EU. Trappan innehåller fem steg: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Målet med trappan är att avfall ska hållas på det högsta trappsteget (minimera), och inte ta nästa steg neråt i trappan om det inte är nödvändigt. Syftet med verktyget är att både minska resursförbrukning genom att till exempel konsumera mindre, men också att minska mängden avfall som hamnar på soptippen i onödan. För företag kan avfallstrappan fungera som ett verktyg för att förstå de bakomliggande koncepten och visionen för en cirkulär ekonomi.
 
Du kan läsa mer om avfallstrappan på Naturskyddsföreningens hemsida. 

Språk: Svenska
Målgrupp: Privatpersoner, företag och organisationer
Fokus: Avfall
Nivå:
Övrigt: Främjar förståelse och visionskapande
Öppna verktyget

Kalender

I kalendern listas olika evenemang som mestadels äger rum i Östegötland med fokus på cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.