Cirkulära Östergötland

En kunskapsbank för cirkulärt företagande

På denna webbplats kan du som företagsutvecklare eller företagare ta del av verktyg, inspiration och kunskap om cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

Ett av Östergötlands styrkeområden

Visste du att företagen i Östergötland tillsammans med Linköpings universitet och offentliga aktörer är framgångsrika med att omsätta cirkulär ekonomi till hållbara affärslösningar? Det är faktiskt ett av fem styrkeområden som Region Östergötland pekat ut för länet – miljönytta som affär. Tillsammans stärker vi den cirkulära ekonomin ytterligare.

Goda exempel

Det finns många fördelar med ett cirkulärt företagande. I de goda exemplen nedan kan du läsa mer om olika östgötska företags cirkulära affärer.

Verktygslåda

Med verktygslådan får du hjälp med att utveckla ditt företags cirkulära affärer. Här finns ett urval av olika verktyg med olika omfattning som kan hjälpa dig på vägen oavsett om du tar ditt första steg mot, eller redan är mycket engagerad i det cirkulära företagandet.

Affärsutveckling

Product as a Service

Products-as-a-Service (PaaS) är  en cirkulär affärsmodell där företag tillhandahåller produkter i form av en tjänst. I stället för att sälja en produkt till en kund kan ditt företag till exempel hyra ut den som en del av en allt-i-ett lösning. Rapporten “Product as a Service in the circular economy: the nine critical challanges and how to fix them” (Produkt som en tjänst i den cirkulära ekonomin: De nio kritiska utmaningarna och hur man löser dem) bidrar med både kunskap och verktyg till ett företags omställning till PaaS. Verktyget är indelat i två delar. Den första delen ger dig en bred förståelse av PaaS med fokus på de ekonomiska fördelarna affärsmodellen ger, samt ger dig en inblick i de nio största utmaningarna du kan komma att stöta på. Den andra delen av verktyget fokuserar på implementering och ger dig vägledning i flera steg för att ta reda på om ditt företag är lämpat att byta till affärsmodellen “produkt som en tjänst” och hur du gör det i praktiken.  

Rapporten har tagits fram av Stena Circular Consulting och Cradlenet. 

Språk: Engelska
Målgrupp: Företag intresserade av tjänstifiering av produkter
Fokus: Företag
Nivå:
Övrigt: Ger både en kunskapsgrund och praktiska tips
Öppna verktyget
Heltäckande verktyg

Nordic Circular Economy Playbook

Nordic Circular Economy Playbook är en handbok som skapades med nordiska tillverkningsföretag i åtanke. Mer specifikt är handboken riktad mot de som är verksamma inom ett eller fler  av de fem olika områdena: (i) maskiner, (ii) maritim (sjöfart), (iii) energi, (iv) transport och (v) konstruktion.  

Handboken är uppbyggd av en mycket heltäckande process och förser dig med information, verktyg och exempel som kan guida dig steg för steg genom hela processen från idégenerering och utveckling till utvärdering. Några exempel på verktyg som finns med i handboken är ekonomisk utvärdering, förmågors mognadsutvärdering och identifiering av samarbetspartners. Det är också möjligt att bara använda de delar som är relevanta för din verksamhet, till exempel verktyg för ekonomisk utvärdering eller liknande. 

Nordic Circular Economy Playbook bygger på fem olika affärsmodeller:  

  • Delningsplattformar, som fokuserar på delning mellan olika användare. 
  • Cirkulära leveranskedjor, som fokuserar på cirkulering av material, samt inköp av återvinningsbara material och förnybar energi. 
  • Produkter som en tjänst, där tillgång eller funktion, till exempel en tjänst, erbjuds istället för en produkt. 
  • Förlängning av produkters livscykel, som fokuserar på olika typer av förebyggande service, återförsäljning och återtillverkning. 
  • Återanvändning och återvinning av både produkter och råvaror som har uppnått slutet av sin livscykel som produkt. 
Språk: Engelska
Målgrupp: Affärsutvecklare i nordiska företag med fokus på tillverkning
Fokus: Befintliga företag
Nivå:
Övrigt: En övergripande och pedagogisk process som genomsyrar alla verktyg.
Öppna verktyget
Utvärdering

Livcykelkostnadsanalys (LCC)

Livcykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing, LCC) är en sammanställning av samtliga kostnader (och ibland även intäkter) för en produkt eller tjänst under dess livslängd. LCC kan uppfattas som LCAs motsvarande ekonomiskt verktyg. I många fall kan det också vara det, men LCC kan även användas för att sammanställa de kostnader som belastar den enskilda verksamheten, och inte alla kostnader som uppstår i hela livscykeln. En sådan här begränsad LCC kan till exempel stötta jämförelsen mellan två alternativ vid inköp eller upphandling. Inköpskostnaden står ibland bara för en liten del av de totala kostnaderna som uppkommer under livscykeln och tar inte hänsyn till exempelvis underhåll och drift, och därför kan jämförelsen av de totala kostnaderna med LCC vara lämpligt. Kontakta avdelningen för industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Språk: Engelska
Målgrupp: Alla typer av verksamheter
Fokus: Ekonomiska kostnader kopplat till produkter
Nivå:
Öppna verktyget
Produktutveckling

Use2Use Design Toolkit

Use2Use Design Toolkit består av fem olika verktyg som inspirerar och stödjer designen av produkter som är lätta att cirkulera från ett användningsområde till ett annat, och från en användare till en annan. Fokus ligger på att förstå behoven och kraven hos individer och konsumenter, och att designa produkten för att uppfylla dessa behov och krav. Därför är det här verktyget mest relevant för business-to-customer (B2C), customer-to-customer (C2C) och peer-to-peer, dvs. delning, lösningar.  

Use2Use Design Toolkit har utvecklats av Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska högskola. 

Språk: Engelska
Målgrupp: Produktutvecklare
Fokus: Befintliga produkter
Nivå:
Övrigt: Starkt kundperspektiv
Öppna verktyget

Kalender

I kalendern listas olika evenemang som mestadels äger rum i Östegötland med fokus på cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.