Products-as-a-Service (PaaS) är  en cirkulär affärsmodell där företag tillhandahåller produkter i form av en tjänst. I stället för att sälja en produkt till en kund kan ditt företag till exempel hyra ut den som en del av en allt-i-ett lösning. Rapporten “Product as a Service in the circular economy: the nine critical challanges and how to fix them” (Produkt som en tjänst i den cirkulära ekonomin: De nio kritiska utmaningarna och hur man löser dem) bidrar med både kunskap och verktyg till ett företags omställning till PaaS. Verktyget är indelat i två delar. Den första delen ger dig en bred förståelse av PaaS med fokus på de ekonomiska fördelarna affärsmodellen ger, samt ger dig en inblick i de nio största utmaningarna du kan komma att stöta på. Den andra delen av verktyget fokuserar på implementering och ger dig vägledning i flera steg för att ta reda på om ditt företag är lämpat att byta till affärsmodellen “produkt som en tjänst” och hur du gör det i praktiken.  

Rapporten har tagits fram av Stena Circular Consulting och Cradlenet. 

Use2Use Design Toolkit består av fem olika verktyg som inspirerar och stödjer designen av produkter som är lätta att cirkulera från ett användningsområde till ett annat, och från en användare till en annan. Fokus ligger på att förstå behoven och kraven hos individer och konsumenter, och att designa produkten för att uppfylla dessa behov och krav. Därför är det här verktyget mest relevant för business-to-customer (B2C), customer-to-customer (C2C) och peer-to-peer, dvs. delning, lösningar.  

Use2Use Design Toolkit har utvecklats av Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska högskola. 

Nordic Circular Economy Playbook är en handbok som skapades med nordiska tillverkningsföretag i åtanke. Mer specifikt är handboken riktad mot de som är verksamma inom ett eller fler  av de fem olika områdena: (i) maskiner, (ii) maritim (sjöfart), (iii) energi, (iv) transport och (v) konstruktion.  

Handboken är uppbyggd av en mycket heltäckande process och förser dig med information, verktyg och exempel som kan guida dig steg för steg genom hela processen från idégenerering och utveckling till utvärdering. Några exempel på verktyg som finns med i handboken är ekonomisk utvärdering, förmågors mognadsutvärdering och identifiering av samarbetspartners. Det är också möjligt att bara använda de delar som är relevanta för din verksamhet, till exempel verktyg för ekonomisk utvärdering eller liknande. 

Nordic Circular Economy Playbook bygger på fem olika affärsmodeller: