Use2Use Design Toolkit består av fem olika verktyg som inspirerar och stödjer designen av produkter som är lätta att cirkulera från ett användningsområde till ett annat, och från en användare till en annan. Fokus ligger på att förstå behoven och kraven hos individer och konsumenter, och att designa produkten för att uppfylla dessa behov och krav. Därför är det här verktyget mest relevant för business-to-customer (B2C), customer-to-customer (C2C) och peer-to-peer, dvs. delning, lösningar.  

Use2Use Design Toolkit har utvecklats av Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska högskola.