Utmaningen

Truckar är en viktig del av många industriverksamheter. Men produktionen av dessa komplexa fordon har också en stor miljöpåverkan. En av de mest utsläppstunga processerna i tillverkningen av nya truckar är nyproduktionen av metall, vilket är en mycket energikrävande process som i dagsläget också skapar stora utsläpp av koldioxid. För att möta kundernas behov blir därför en förlängning av den totala livslängden på redan existerande truckar mycket viktig, eftersom det minskar nyproduktion och bidrar till stora miljövinster. Det här är något som väger tungt för hur företaget Toyota Material Handling väljer att driva sin verksamhet för att bli mer hållbara.

Om företaget

Toyota Material Handling Europe började tillverka industritruckar på 40-talet, då under namnet BT Products. Idag har företaget fem fabriker runtom i Europa, varav den största ligger i Mjölby. Fabriken i Mjölby drivs på 100% förnybar el och är dessutom den första av Toyotas fabriker som, år 2020, uppnådde netto noll koldioxidutsläpp inom verksamheten. Förutom att tillverka nya truckar har företaget två anläggningar vilka har som huvudfokus att renovera gamla truckar för att förlänga deras totala livslängd.

Cirkulär lösning

Metallen som används i nytillverkning av truckar är en av Toyota Material Handling Europes största källor till koldioxidutsläpp enligt en intern utredning. Närmare 27% av de totala utsläppen vid nyproduktion kommer från brytning och bearbetning av nytt material, där stål är det material som står för de största utsläppen. Eftersom stål är mycket slitstarkt har företaget kunnat minska sin nyproduktion av truckar och metall, och därmed minskat sina koldioxidutsläpp, genom att istället renovera redan producerade fordon och bara byta ut de komponenter som blivit utslitna.

Återtillverkningsprocessen av deras truckar börjar när gamla truckar som varit uthyrda till kunder hämtas in till fabriken. Där genomgår truckarna en grundlig bedömning för att kontrollera vilka komponenter i trucken som behöver återtillverkas. Truckarna blir sedan skickade på återtillverkning där slitna delar byts ut och skönhetsfel som små repor lagas. Trucken monteras sedan ihop med de nya delarna och får en ny lackering. Slutligen sker en andra kvalitetskontroll där alla funktioner i trucken kontrolleras ännu en gång innan trucken slutligen körs ut till kunden igen.De utslitna komponenterna och de truckar som är så slitna överlag att de inte kan användas igen, blir istället demonterade och skickade till återvinning.

Även om nya energieffektiva truckar lämpar sig bra för kunder med högintensiva användningsområden finns det ett stort intresse för begagnade och renoverade truckar hos kunder med mer lågintensiva användningsområden. Dessa truckar kan också fungera som standby-fordon vilka kan användas vid behov. Med lång- och korttidsuthyrning, som utgör en stor del av företagets verksamhet, förlängs livslängden på truckarna. Under återtillverkningen av dem kan företaget även se till att truckarna servas på rätt sätt så att varje del i trucken får förutsättningarna att användas tills dess fulla tekniska livslängd uppnås. Uthyrningsmodellen med begagnade truckar är ett koldioxidsnålt alternativ för kunder som är intresserade av cirkularitet inom sin verksamhet och att minska koldioxidutsläppen i hela sin värdekedja.

Att synas under evenemang och mässor är viktigt för många företag. Därför är användning av eventmaterial för att kunna sticka ut ur mängden vanligt förekommande. En stor utmaning som däremot tillkommer med detta är dock att materialet som använts under evenemanget ofta slängs, eller glöms bort i förråd hos företagen, efter evenemangets slut. Mycket av det här materialet går att återanvända, en typ av återbruk som Storbildsfabriken vill ta till vara på.

Om företaget

Storbildsfabriken, beläget i Linköping, är en leverantör av ”smart synlighet” i det fysiska rummet. Genom tryckt och digital kommunikation erbjuder de produkter i form av printade och digitala lösningar för inomhus- och utomhusbruk. Detta innefattar bland annat eventmaterial i form av tält, mässväggar och beachflaggor samt digitala kiosker med en egenutvecklad mjukvara. Storbildsfabriken arbetar för att ta ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar med mål att bli koldioxidneutrala 2025. Dessutom arbetar de med att minska verksamhetens materialåtgång genom cirkulära affärsmodeller.

Cirkulär lösning

För att minska svinnet av evenemangsmaterial har storbildsfabriken tagit fram en helhetslösning för att uppmuntra kunden att återanvända redan producerat material istället för att köpa nytt.

I praktiken går detta ut på att Storbildsfabriken erbjuder en tjänst för att lagerhålla ett företags material mellan olika event och mässor. Eftersom eventmaterialet bara används periodvis kan därför flera företag dela på hårdvara såsom tältstommar vilket minskar kravet på nyproducerat material.

Tälttak, flaggor och annat printat material som är skräddarsytt efter den enskilda kundens företag lagerhålls istället mellan event och skickas ut till kunden när denne behöver det. Vid ett nytt event kan kunden ta kontakt med Storbildsfabriken så ser dem till att allt material som behövs för eventet körs ut till kunden i rätt tid och på rätt plats. Detta underlättar för kunden då denne inte behöver tänka på logistiken, att få med allt material till eventplatsen, eller hålla koll på alla delar som ska med. Samtidigt visar livscykelanalyser att Storbildsfabrikens lösning på att lagerhålla och hyra ut material även är lönsamt för dem. Genom att främja återanvändning av utrustning och eventmaterial bidrar storbildsfabriken dels till att materialets totala livscykel förlängs när det återanvänds, men också till en minskad nyproduktion av nytt material, vilket sparar på både energi och resurser.