Många fullt funktionsdugliga kontorsmöbler och annan kontorsinredning slängs helt i onödan för att göra plats åt nya modeller, för att rensa bland möbler som inte används längre och för att ändra känslan på kontoret med ny inredning. Resultatet blir att många möbler, som skulle kunna användas mycket längre i stället kasseras, och efterfrågan av nyproducerade möbler blir stor. Detta är inte hållbart i det långa loppet, och RP är ett företag som försöker ändra på det här ”köp slit och släng” tänket genom att främja återbruk av kontorsmöbler snarare än inköp av nya.

Om företaget

RP är ett företag, med rötter i Nacka, som idag är verksam i hela Sverige. I Östergötland etablerades deras kontor 2014 i Linköping. Företaget arbetar med att köpa, sälja, byta och hyra ut olika former av kontorsmöbler och inredning. RP har ingen egen nyproduktion av möbler utan fokuserar helt på att köpa in, rengöra, kvalitetsgranska och vid behov reparera och justera begagnade möbler, för att sedan sälja dem till nya kunder. RP:s strävan är att förlänga kontorsmöblers totala livslängd genom återanvändning och reparation.

Cirkulär lösning

För att minska den stora produktionen och konsumtionen av kontorsmöbler jobbar RP med att förlänga möblers livslängd genom att bland annat köpa upp möbler och inredning som annars skulle slängas från olika kontor, och sedan sälja dem vidare till företag som är i behov av nya kontorsmöbler. Företagen som RP köper upp sina möbler ifrån tjänar en slant på att sälja sina gamla möbler i stället för att slänga dem. Efter rengöring och kvalitetskontroll kan möblerna säljas vidare till nya kunder vilket förlänger kontorsmöblernas totala livslängd. De kunder som sedan köper möblerna får ett bra erbjudande, då möblerna dels är bättre ur en hållbarhetssynpunkt, eftersom de är återbrukade och inte nyproducerade. Men också ur en ekonomisk synpunkt då möblerna ofta är billigare än de nyproducerade. För de företag som inte har råd att köpa in ett helt kontorslandskap med möbler på en gång erbjuder RP även en tjänst att hyra ut möbler. Tjänsten är väldigt flexibel i hur många möbler som företaget behöver hyra och hur länge, med möjligheten att skala upp och ner efter behov. Med RP:s affärsmodell blir det lättare för företag att återbruka kontorsmöbler efter sina egna behov istället för att köpa nya.