Restprodukter som uppkommer vid produktion av olika matvaror är en företeelse som många företag känner till. En av dessa produkter är den saltlag som blir kvar efter tillverkning av saltgurka. Under tillverkningen lagras gurkan i en saltlag för att fermenteras. Lagen, som hunnit bli grumlig av goda mjölksyrebakterier i tid till paketeringen av gurkan till kund, blir utbytt mot en ny genomskinlig lag för att ge gurkan ett fräschare intryck. Gurklagen som blivit över från produktionen har inget vidare syfte utan renas och hälls ut. Ett svinn som företaget Kinda Gurka i samarbete med Löt gårdsmejeri tog till vara på och gav ett nytt ändamål i form av produkten KärnO.

Om företaget

Kinda Gurka är en stor producent utav olika sorters inlagd saltgurka och produktionen äger rum i Kättilstad som ligger 7 km utanför Rimforsa i Östergötland. Svinnet av gurklag hade inte varit ett problem ur hanteringssynpunkt för företaget, men de kände samtidigt att det var ett onödigt svinn då saltlagen innehöll så många nyttiga bakterier som potentiellt kunde ha fler ändamål. De vände sig därför till Vreta kluster, en utvecklingsarena för företag inom de gröna näringarna, för att få hjälp. Resultatet blev att Vreta Kluster anordnade en workshop för Kinda Gurka, där flera aktörer hjälptes åt för att komma på idéer om hur lagen från Kinda Gurkas tillverkning av saltgurkor kunde användas i andra ändamål. Löt gårdsmejeri, ett lokalt mejeri beläget strax utanför gammalkil, kom med ett förslag som kanske kunde minska två svinnprodukter, Kinda Gurkas gurklag och Löt gårdsmejeris kärnmjölk. Tillsammans försökte ägarna att ta till vara på svinnråvaror och utnyttja dem till att skapa något nytt.

Cirkulär lösning

Under workshopen kom flera förslag om vad gurklagen kunde användas till. Alltifrån rengöringsmedel till fermenterade ärtor. Efter workshopen undrade Löt Gårdsmejeri om de kunde få med sig lite av gurklagen hem för att undersöka om den kunde användas som lag för exempelvis fetaost. Några veckor senare fick Kinda Gurka ett besked om att en helt annan produkt hade kunnat göras från gurklagen, en typ av ost. Osten skapades genom att kombinera Kinda Gurkas gurklag med kärnmjölk, som blivit över efter gårdsmejeriets smörtillverkning. Osten, som kan liknas vid färskost eller ricottaost, kan sedan säljas som en egen produkt till bland annat restauranger och på sikt även privatpersoner. Men för det krävs mer kärnmjölk och större produktionslokaler så den ligger i framtiden. Företagen samarbetar därför vidare för att utveckla konceptet och skala upp produktionen. Med den nya osten minskas svinnet i två olika kedjor av matproduktion och bidrar till ett mindre behov av nya råvaror som annars skulle behövts till en ostproduktion.