Linköpings Universitet, och mer specifikt avdelningen för Industriell miljöteknik, har varit med och tagit fram den här webbplatsen, och finns till som samverkansparter för verksamheter i Östergötland kring cirkulära och miljömässiga frågor. Detta inkluderar både stödsystem, företag och offentliga verksamheter inom Östergötland. Kontaktuppgifter hittas här.

Det finns ett antal nätverk som fokuserar på cirkulär ekonomi som din verksamhet kan ansluta sig till. Dessa kan vara specifika såsom Östergötland Bygger KlimatNeutralt men kan också vara branschöverskridande och aktiva i hela Sverige såsom Cradlenet

Slutligen har en kompetensbank bestående av konsulter, som inriktar sig på cirkulär omställning, skapats av näringslivs- och medlemsorganisationen för cirkulär ekonomi, CirEko.

Ett av de kanske enklaste sättet för att bidra till en cirkulär ekonomi är genom att köpa in cirkulära produkter och tjänster, det kan handla om rekonditionerad IT utrustning, begagnade möbler, att upphandla reparation eller liknande. Man kan även välja att använda återvunna material i sin verksamhet eller tillverkning.  Oftast är det lätt att resonera fram till ett inköp av cirkulära produkter, men det finns även vissa verktyg som kan stödja inköp eller upphandling av mer komplexa produkter och tjänster. Verktygen som kan användas för detta är ofta riktade mot större företag eller offentliga verksamheter.  
I listan nedan kan du hitta en introduktion till bra verktyg som främjar cirkulära inköp och upphandlingar. Om du inte hittar det du söker i listan kan du också söka efter liknande verktyg som passar just din verksamhet på nätet då nya verktyg utvecklas kontinuerligt inom det här området. 

Det här verktyget riktar sig till befintliga företag med redan existerande produkter och tjänster. Genom att besvara ett antal frågor kopplat till dessa produkter och tjänster kan du sedan få inspiration till innovationer och åtgärder som du kan göra för att dina produkter och tjänster ska bli mer cirkulära. 

Förutom inspirationen som fås genom att svara på frågorna får du också möjlighet att ta del av ett spindeldiagram där de prioriterande områdena som kan gynna dina produkters och tjänsters cirkulära prestation mest presenteras. Du kan även använda verktyget för att jämföra dina produkter och tjänster mot olika konkurrenters produkter och tjänster. 

Verktyget är en del av Hållbarhetsguiden, och är utvecklat av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.