Ett alternativ till avfallstrappan är materialhjulet, som istället fokuserar på materialens funktion och hur produkterna används, och inte på hur produkten behandlas när den är uttjänad. Målet med verktyget är att visualisera en hållbar materialanvändning, och därmed inspirera till förändringar. 

Materialhjulet har tagits fram av Evalena Blomqvist, f.d. programchef för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansierar projekt med fokus på hållbar materialanvändning.

Avfallstrappan är den svenska motsvarigheten till EU-direktivet ” the waste hierarchy” som styr hur avfall ska hanteras i EU. Trappan innehåller fem steg: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Målet med trappan är att avfall ska hållas på det högsta trappsteget (minimera), och inte ta nästa steg neråt i trappan om det inte är nödvändigt. Syftet med verktyget är att både minska resursförbrukning genom att till exempel konsumera mindre, men också att minska mängden avfall som hamnar på soptippen i onödan. För företag kan avfallstrappan fungera som ett verktyg för att förstå de bakomliggande koncepten och visionen för en cirkulär ekonomi.
 
Du kan läsa mer om avfallstrappan på Naturskyddsföreningens hemsida.