Hemsidan “den cirkulära designguiden” erbjuder en samling verktyg till ditt företags cirkulära arbete som kan grupperas in i fyra olika kategorier: Förstå (Understand), Definiera (Define), Skapa (Make) och Frigöra (Release). Det finns även verktyg som riktar in sig på digitala produkter eller tjänster samt digitalisering av olika processer. I det första steget används Understand verktygen för att utbilda användaren inom att förstå cirkularitet. Steg två innefattar Define verktygen vilka fokuserar på att identifiera både utmaningar och möjligheter samt hur du tar de första stegen mot att utforma cirkulära idéer. Make verktygen tar sedan idéerna till nästa nivå genom att hjälpa dig att konkretisera dem. Slutligen används Release verktygen för att utforma aktiviteter som kan behövas för att marknadsföra och förankra de nya idéerna inom organisationen. 

Den cirkulära designguiden har utvecklats gemensamt av Ellen MacArthur Foundation och IDEO, ett privat konsultbolag. 

Nordic Circular Economy Playbook är en handbok som skapades med nordiska tillverkningsföretag i åtanke. Mer specifikt är handboken riktad mot de som är verksamma inom ett eller fler  av de fem olika områdena: (i) maskiner, (ii) maritim (sjöfart), (iii) energi, (iv) transport och (v) konstruktion.  

Handboken är uppbyggd av en mycket heltäckande process och förser dig med information, verktyg och exempel som kan guida dig steg för steg genom hela processen från idégenerering och utveckling till utvärdering. Några exempel på verktyg som finns med i handboken är ekonomisk utvärdering, förmågors mognadsutvärdering och identifiering av samarbetspartners. Det är också möjligt att bara använda de delar som är relevanta för din verksamhet, till exempel verktyg för ekonomisk utvärdering eller liknande. 

Nordic Circular Economy Playbook bygger på fem olika affärsmodeller: