Products-as-a-Service (PaaS) är  en cirkulär affärsmodell där företag tillhandahåller produkter i form av en tjänst. I stället för att sälja en produkt till en kund kan ditt företag till exempel hyra ut den som en del av en allt-i-ett lösning. Rapporten “Product as a Service in the circular economy: the nine critical challanges and how to fix them” (Produkt som en tjänst i den cirkulära ekonomin: De nio kritiska utmaningarna och hur man löser dem) bidrar med både kunskap och verktyg till ett företags omställning till PaaS. Verktyget är indelat i två delar. Den första delen ger dig en bred förståelse av PaaS med fokus på de ekonomiska fördelarna affärsmodellen ger, samt ger dig en inblick i de nio största utmaningarna du kan komma att stöta på. Den andra delen av verktyget fokuserar på implementering och ger dig vägledning i flera steg för att ta reda på om ditt företag är lämpat att byta till affärsmodellen “produkt som en tjänst” och hur du gör det i praktiken.  

Rapporten har tagits fram av Stena Circular Consulting och Cradlenet. 

Hemsidan Circular Hub har en vertygslåda som till största del består av verktyg som används inom utvecklingsprocesser men som är anpassade till den cirkulära kontexten. Dessa innefattar bland annat Circular SWOT, Circular Zoom-out, Circular Customer Journey och Circular Process Exploration. Verktygen på hemsidan tillhör fem olika kategorier: Strategi, Affärsmodell, Produktutveckling, Kundförståelse och Cirkulära idéer, där alla delar också är försedda med utskrivbara mallar.  

I motsats till andra verktygslådor försöker circular hub inte organisera verktygen i en övergripande process, och det är upp till användaren själv att bestämma vilket verktyg som är relevant att använda och när. Eftersom verktygen som finns på Circular Hub bygger på kända utvecklingsverktyg är processen att hitta och använda verktyg inte alltför komplicerad. 

Circular Hub strävar efter att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och att stödja en cirkulär affärsutveckling för företag som erbjuder textiler, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag verksamma inom Västsverige.  

Circular Hub drivs i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. 

En av de mest kända affärsutvecklingsverktygen för företag globalt är “Business Model Canvas” som är skapad av Osterwalder och Pigneur år 2010*. Affärsmodellen förklarar hur ett företag kan skapa, leverera och fånga värden för sina målgrupper. “Cirkulär Business Model Canvas” (CBMC) bygger vidare på den populära modellen “Business Model Canvas” för att integrera cirkularitetsaspekten i affärsutvecklingen. På grund av det är CBMC också ett av de mest populära cirkulära verktygen.  

Målet med CBMC är att styra dig mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller, till exempel genom att hyra ut produkter istället för att sälja dem. Genom att använda canvasen kan du organisera och visualisera alla delar av en affärsmodell såsom nyckelaktörer, kundvärde, intäktsströmmar och så vidare efter ett cirkulärt förhållningssätt. 

Verktyget riktar sig både mot redan etablerade företag som har en befintlig affärsmodell och till nystartade bolag som ska byggas upp från grunden.  

Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket. 

*Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers (Vol. 1). John Wiley & Sons.