Utmaningen

Stolssäten på bland annat tåg, bussar och flygplan utsätts för mycket slitage till följd av upprepad användning av passagerarna. När sätena börjar bli slitna och smutsiga är det ofta hela möbeln som byts ut, trots att det oftast bara är vissa delar såsom tyg och stoppning som är trasiga. Det är ett stort resursslöseri som hade kunnat minimeras om bara den del av produkten som var trasig byttes ut. Att renovera och ersätta delar av produkter, och därmed minska onödig nyproduktion, är något som företaget Artex gör på en större skala. 

Om företaget

Artex är ett företag vars verksamhet går ut på att tapetsera om, och producera möbelklädsel tillolika typer av sittmöbler där både renovering och nyproduktion är en del av verksamheten. I fabriken i Mjölby är det renoveringen av olika typer av sittmöbler såsom bil-, tåg- och flygplansäten som står i huvudfokus, men en del nyproduktion förekommer också. Artex har funnits sedan 2005 och arbetar ständigt mot att nå nya cirkulära lösningar i deras produktion. 

Cirkulär lösning

Artex arbetar i huvudsak med att renovera, och optimera, möbler för att förlänga deras totala livslängd. Arbetet med att anpassa möblerna till ett mer hållbart förhållningssätt börjar redan vid skissbordet. När en ny beställning, för till exempel renovationen av tågsäten, kommer in börjar Artex med att formge och konstruera olika prototyper som klarar både hållfasthetstester och komfortkrav. I sina materialval tas viktiga punkter såsom teknisk livslängd, möjlighet till underhåll och återvinningsbarhet in i beräkningen för att de nya sätena ska vara anpassade för sitt ändamål, bli lättare att underhålla under hela sin livstid och vara mer lätthanterliga vid återvinning.  

I den mån det är möjligt återanvänds gammalt material för att minimera nyproduktion. Främst är det metallstommarna som återanvänds, som har en betydligt längre teknisk livslängd än tyg och stolsdynor. Även delar av möbeltyget kan återanvändas i viss mån beroende på nivån av slitage.  Vissa modifieringar kan också göras på det återanvända materialet för att underlätta underhållet av möbeln hos kunden, så att livslängden på materialet förlängs ytterligare. En sådan modifiering kan vara att metallstommarna justeras för att processen med att plocka av stolsdynor från säten för rengöring ska blir lättare och mer tidseffektiv.  

Eftersom renoveringen av sittmöblerna ger dem en lika lång ny teknisk livslängd som en nyproducerad sittmöbel, men för ett lägre pris, är en renovering av sittmöblerna ekonomiskt lönsamt för kunden, samtidigt som det gör miljön en tjänst när svinnet av fungerande material minskar. 

Att fullt funktionsdugliga kontorsmöbler slängs, med motivationen att ge kontorsmiljöer ett nytt utseende eller för att skapa variation, är ur ett hållbarhetsperspektiv ett stort energi- och resursslöseri. Möbler såsom förvaringsfack och arkivskåp hamnar på soptippen långt innan deras tekniska liv utgått. Även möbler och inredning med mindre defekter som till exempel soptunnor där locket har blivit skadat slängs trots att majoriteten av materialet fortfarande går att använda. Det här problemet har uppmärksammats av företaget TreCe som jobbar med att förlänga kontorsmöblers liv genom renovering och reparation.

Om företaget

TreCe är ett företag, med huvudkontor i Norrköping, som samordnar produktion av och designar förvarings-, källsorteringsmöbler och andra lösningar för kontorsinredning. I sortimentet ingår allt ifrån källsortering och papperskorgar till olika typer av förvaring. Ett stort fokus hos företaget ligger på att designa produkter som uppfyller estetiska-, funktionella- och användbarhetskrav samtidigt som kvalitet och hållbarhetskrav tillgodoses. Med det menas att deras produkter ska produceras ansvarsfullt med hänsyn till olika typer av hållbarhet såsom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.

Cirkulär lösning

En av de åtgärder TreCe har gjort för att främja cirkularitet i sin verksamhet är att införa en ny tjänst där de kontorsmöbler som företaget tidigare sålt kan bli renoverade, lagade och uppfräschade för att förlänga deras livslängd. Tjänsten infördes för att minska förekomsten av att fungerande kontorsmöbler slängs innan de hunnit bli trasiga och oanvändbara. Möbler som egentligen skulle kunna användas under en mycket längre period.

För källsorteringsmöbler som till exempel fått ett defekt lock kan TreCe:s nya tjänst innebära att locket byts ut snarare än att hela soptunnan slängs. För att fräscha upp ett kontor kan till exempel luckor till förvaringsfack samlas in från kunden och skickas till TreCe för att bli uppfräschade och lackas med en ny färg. Efter renoveringen skickas luckorna tillbaka till kunden, för att kunna användas i många år till.

Med den här typen av åtgärder kan delar av eller hela produktens livscykel förlängas, vilket i sin tur leder till stora klimatbesparingar när man minskar på nyproduktion. Eftersom TreCe sparar in på produktionskostnaderna när de renoverar möbler, snarare än att producera nya, gör det även att den nya tjänsten blir billigare för kunden än att köpa nytt. Samtidigt som det är lönsamt för Företaget.