Att fullt funktionsdugliga kontorsmöbler slängs, med motivationen att ge kontorsmiljöer ett nytt utseende eller för att skapa variation, är ur ett hållbarhetsperspektiv ett stort energi- och resursslöseri. Möbler såsom förvaringsfack och arkivskåp hamnar på soptippen långt innan deras tekniska liv utgått. Även möbler och inredning med mindre defekter som till exempel soptunnor där locket har blivit skadat slängs trots att majoriteten av materialet fortfarande går att använda. Det här problemet har uppmärksammats av företaget TreCe som jobbar med att förlänga kontorsmöblers liv genom renovering och reparation.

Om företaget

TreCe är ett företag, med huvudkontor i Norrköping, som samordnar produktion av och designar förvarings-, källsorteringsmöbler och andra lösningar för kontorsinredning. I sortimentet ingår allt ifrån källsortering och papperskorgar till olika typer av förvaring. Ett stort fokus hos företaget ligger på att designa produkter som uppfyller estetiska-, funktionella- och användbarhetskrav samtidigt som kvalitet och hållbarhetskrav tillgodoses. Med det menas att deras produkter ska produceras ansvarsfullt med hänsyn till olika typer av hållbarhet såsom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.

Cirkulär lösning

En av de åtgärder TreCe har gjort för att främja cirkularitet i sin verksamhet är att införa en ny tjänst där de kontorsmöbler som företaget tidigare sålt kan bli renoverade, lagade och uppfräschade för att förlänga deras livslängd. Tjänsten infördes för att minska förekomsten av att fungerande kontorsmöbler slängs innan de hunnit bli trasiga och oanvändbara. Möbler som egentligen skulle kunna användas under en mycket längre period.

För källsorteringsmöbler som till exempel fått ett defekt lock kan TreCe:s nya tjänst innebära att locket byts ut snarare än att hela soptunnan slängs. För att fräscha upp ett kontor kan till exempel luckor till förvaringsfack samlas in från kunden och skickas till TreCe för att bli uppfräschade och lackas med en ny färg. Efter renoveringen skickas luckorna tillbaka till kunden, för att kunna användas i många år till.

Med den här typen av åtgärder kan delar av eller hela produktens livscykel förlängas, vilket i sin tur leder till stora klimatbesparingar när man minskar på nyproduktion. Eftersom TreCe sparar in på produktionskostnaderna när de renoverar möbler, snarare än att producera nya, gör det även att den nya tjänsten blir billigare för kunden än att köpa nytt. Samtidigt som det är lönsamt för Företaget.