Utmaningen

Stolssäten på bland annat tåg, bussar och flygplan utsätts för mycket slitage till följd av upprepad användning av passagerarna. När sätena börjar bli slitna och smutsiga är det ofta hela möbeln som byts ut, trots att det oftast bara är vissa delar såsom tyg och stoppning som är trasiga. Det är ett stort resursslöseri som hade kunnat minimeras om bara den del av produkten som var trasig byttes ut. Att renovera och ersätta delar av produkter, och därmed minska onödig nyproduktion, är något som företaget Artex gör på en större skala. 

Om företaget

Artex är ett företag vars verksamhet går ut på att tapetsera om, och producera möbelklädsel tillolika typer av sittmöbler där både renovering och nyproduktion är en del av verksamheten. I fabriken i Mjölby är det renoveringen av olika typer av sittmöbler såsom bil-, tåg- och flygplansäten som står i huvudfokus, men en del nyproduktion förekommer också. Artex har funnits sedan 2005 och arbetar ständigt mot att nå nya cirkulära lösningar i deras produktion. 

Cirkulär lösning

Artex arbetar i huvudsak med att renovera, och optimera, möbler för att förlänga deras totala livslängd. Arbetet med att anpassa möblerna till ett mer hållbart förhållningssätt börjar redan vid skissbordet. När en ny beställning, för till exempel renovationen av tågsäten, kommer in börjar Artex med att formge och konstruera olika prototyper som klarar både hållfasthetstester och komfortkrav. I sina materialval tas viktiga punkter såsom teknisk livslängd, möjlighet till underhåll och återvinningsbarhet in i beräkningen för att de nya sätena ska vara anpassade för sitt ändamål, bli lättare att underhålla under hela sin livstid och vara mer lätthanterliga vid återvinning.  

I den mån det är möjligt återanvänds gammalt material för att minimera nyproduktion. Främst är det metallstommarna som återanvänds, som har en betydligt längre teknisk livslängd än tyg och stolsdynor. Även delar av möbeltyget kan återanvändas i viss mån beroende på nivån av slitage.  Vissa modifieringar kan också göras på det återanvända materialet för att underlätta underhållet av möbeln hos kunden, så att livslängden på materialet förlängs ytterligare. En sådan modifiering kan vara att metallstommarna justeras för att processen med att plocka av stolsdynor från säten för rengöring ska blir lättare och mer tidseffektiv.  

Eftersom renoveringen av sittmöblerna ger dem en lika lång ny teknisk livslängd som en nyproducerad sittmöbel, men för ett lägre pris, är en renovering av sittmöblerna ekonomiskt lönsamt för kunden, samtidigt som det gör miljön en tjänst när svinnet av fungerande material minskar. 

Utmaningen

Sten är ett material som har använts genom årtusenden inom konstruktion för en mängd olika ändamål såsom väggar, golv och trappor. Det är mycket slitstarkt och har rätt fysiska egenskaper för att hålla i hundratals år. Att ta tillvara på möjligheterna som det här materialet ger på ett hållbart sätt och skapa det de bästa förutsättningarna för att stenen ska kunna hålla i flera hundra år är något som familjeföretaget Borghamns stenförädling arbetar med.

Om företaget

Borghamns stenförädling är ett familjeföretag, beläget i Borghamn, som grundades 1951. Företaget arbetar både med att bryta sten och att förädla det till färdiga produkter. Stensorterna som bryts inkluderar Borghamnskalksten och en av världens hårdaste marmorsorter, Kolmårdsmarmor. Av stenen tillverkas produkter såsom bänkskivor, golv- och väggplattor som kan anpassas efter kundens önskemål. Utöver detta arbetar även företaget med restaurering av gamla byggnader, däribland domkyrkan i Linköping som fick ett nytt rosettfönster i Borghamnskalksten 2021.

Cirkulär lösning

Eftersom sten är ett material som håller mycket länge är det viktigt att effektivisera produktionen, ta till vara på de biprodukter som skapas och se till att stenen produceras på ett sätt som ger den förutsättningar att hålla så länge som möjligt. På Borghamns stenförädling arbetar de aktivt med att uppnå dessa mål. Redan 2020 är företagets produktion, från brytning till färdig produkt, 100% fossilfri där elen kommer från lokala vindkraftverk och fordonen körs på förnybart bränsle.

Stenen som bryts idag på Borghamns stenförädling har en längre livslängd än den som användes förr i tiden. Kunskap och teknologiutveckling ger möjlighet att kunna välja och anpassa sten efter ändamål. När byggnader konstruerades, till exempel under medeltiden, användes den sten som gick att komma åt. Idag vet man att olika stenlager har olika egenskaper och kan därmed utnyttjas till rätt ändamål för att hålla så länge som möjligt. Den spillsten som blir kvar efter brytning och förädling, till exempel de stenar som har sprickor i sig och kantbitar som är för små att använda, används istället för att återfylla stentäkterna.

Sågarna som används i produktionen har släta sågblad och det sandblandade vattnet som sköljs över dem under processen fungerar som sågtänder. Sågsanden återanvänds tills sanden slitits ner till den grad att den inte sågar effektivt längre. De stenrester och nedsliten sågsand som finns i det slam som blir över efter produktionen kan istället användas på andra håll såsom till markberedning, ridbanor eller som motverkan till markförsurning. Detta minskar dels på mängden restprodukter som blir över efter produktionen och främjar samtidigt återbruk av restmaterialet.

Att arbeta cirkulärt och med mer hållbara metoder gör att priset för produktionen av stenprodukter blir något dyrare. Däremot är affärsmodellen fortfarande lönsam eftersom trycket på miljövänligare och cirkulära alternativ väger allt tyngre på marknaden när kunder väljer material till sina byggen.