Utmaningen

Truckar är en viktig del av många industriverksamheter. Men produktionen av dessa komplexa fordon har också en stor miljöpåverkan. En av de mest utsläppstunga processerna i tillverkningen av nya truckar är nyproduktionen av metall, vilket är en mycket energikrävande process som i dagsläget också skapar stora utsläpp av koldioxid. För att möta kundernas behov blir därför en förlängning av den totala livslängden på redan existerande truckar mycket viktig, eftersom det minskar nyproduktion och bidrar till stora miljövinster. Det här är något som väger tungt för hur företaget Toyota Material Handling väljer att driva sin verksamhet för att bli mer hållbara.

Om företaget

Toyota Material Handling Europe började tillverka industritruckar på 40-talet, då under namnet BT Products. Idag har företaget fem fabriker runtom i Europa, varav den största ligger i Mjölby. Fabriken i Mjölby drivs på 100% förnybar el och är dessutom den första av Toyotas fabriker som, år 2020, uppnådde netto noll koldioxidutsläpp inom verksamheten. Förutom att tillverka nya truckar har företaget två anläggningar vilka har som huvudfokus att renovera gamla truckar för att förlänga deras totala livslängd.

Cirkulär lösning

Metallen som används i nytillverkning av truckar är en av Toyota Material Handling Europes största källor till koldioxidutsläpp enligt en intern utredning. Närmare 27% av de totala utsläppen vid nyproduktion kommer från brytning och bearbetning av nytt material, där stål är det material som står för de största utsläppen. Eftersom stål är mycket slitstarkt har företaget kunnat minska sin nyproduktion av truckar och metall, och därmed minskat sina koldioxidutsläpp, genom att istället renovera redan producerade fordon och bara byta ut de komponenter som blivit utslitna.

Återtillverkningsprocessen av deras truckar börjar när gamla truckar som varit uthyrda till kunder hämtas in till fabriken. Där genomgår truckarna en grundlig bedömning för att kontrollera vilka komponenter i trucken som behöver återtillverkas. Truckarna blir sedan skickade på återtillverkning där slitna delar byts ut och skönhetsfel som små repor lagas. Trucken monteras sedan ihop med de nya delarna och får en ny lackering. Slutligen sker en andra kvalitetskontroll där alla funktioner i trucken kontrolleras ännu en gång innan trucken slutligen körs ut till kunden igen.De utslitna komponenterna och de truckar som är så slitna överlag att de inte kan användas igen, blir istället demonterade och skickade till återvinning.

Även om nya energieffektiva truckar lämpar sig bra för kunder med högintensiva användningsområden finns det ett stort intresse för begagnade och renoverade truckar hos kunder med mer lågintensiva användningsområden. Dessa truckar kan också fungera som standby-fordon vilka kan användas vid behov. Med lång- och korttidsuthyrning, som utgör en stor del av företagets verksamhet, förlängs livslängden på truckarna. Under återtillverkningen av dem kan företaget även se till att truckarna servas på rätt sätt så att varje del i trucken får förutsättningarna att användas tills dess fulla tekniska livslängd uppnås. Uthyrningsmodellen med begagnade truckar är ett koldioxidsnålt alternativ för kunder som är intresserade av cirkularitet inom sin verksamhet och att minska koldioxidutsläppen i hela sin värdekedja.