Konsumtionen av nya kläder och accessoarer har uppnått nivåer som inte är hållbara. Klädindustrin skapar mängder av avfall och koldioxidutsläpp från sin nyproduktion. Varje år skapas det uppemot 92 miljarder ton avfall vilket står för 10% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Men samtidigt finns ett problem hos konsumenterna där återbruket av second-hand kläder förblir litet då många uppfattar kläderna som ofräscha. För att försöka vända de här tankebanorna och få fler plagg att cirkulera längre har Awesome rags skapat en nytolkning av second-hand butiker, och detta har mynnat ut i konceptet raw and refined.

Om företaget

Awesome Rags är ett varumärke som till en början var en butikskedja med fokus på att vara återförsäljare av trendiga varumärken. Efter en tid togs varumärket Awesome Rags över av två nya ägare. I samband med ägarbytet uppkom även en idé om att göra företaget mer cirkulärt och samtidigt försöka minska den miljöpåverkan som klädindustrin skapar. Resultatet blev Raw and Refined by Awesome Rags, en butik mitt i Linköping som fokuserar på att sälja begagnade kläder, men också att förändra plagg till något nytt och unikt.

Cirkulär Lösning

Raw and Refined by Awesome Rags har en affärsmodell som går ut på att ta in lite exklusivare begagnade kläder och accessoarer från privatpersoner, för att sedan sälja dem i sin butik. För de kläder som sedan säljs i butiken delas inkomsten 50/ 50 mellan butiken och kunden som lämnade in dem. För de kläder som inte blir sålda inom 2–5 månader (beroende på plagg och säsong), och som inte hämtas upp av kunden innan slutdatumet på deras inlämningskvitto, skänks de i stället vidare till välgörenhet, används till nyskapande (remake), eller skänks till skolor med sömnadsinriktning.

Ett stort fokus i butiken ligger på att kläderna ska vara fräscha och i gott skick för att de kunder som sedan ska köpa dem ska känna att de är på vilken klädbutik som helst, trots att det är begagnade kläder som hänger på galgarna. Ägarna vill att kunden ska få en ”wow” känsla när de inser att begagnade kläder kan kännas fräscha. Det är också därför butiken väljer att använda andra begrepp än ”second-hand” och ”begagnat”. Begagnade kläder benämner butiken som ”raw” och kläder som genomgått en remake, som ”refined”. Refined innebär att begagnade kläder har blivit modifierade till ett nytt, helt unikt, plagg. För sina modifieringar (remakes) samarbetar butiken med lokala konstnärer, men också företaget smiley vintage.

Med sin butik bidrar Raw and Refined by Awesome Rags till att minska inköp och svinn av nytillverkade kläder, som är en stor klimatbov, genom att cirkulera existerande kläder längre. Dessutom förändrar de med sitt second-handkoncept också den allmänna inställningen till second-hand kläder hos kunderna till något positivt.

Att synas under evenemang och mässor är viktigt för många företag. Därför är användning av eventmaterial för att kunna sticka ut ur mängden vanligt förekommande. En stor utmaning som däremot tillkommer med detta är dock att materialet som använts under evenemanget ofta slängs, eller glöms bort i förråd hos företagen, efter evenemangets slut. Mycket av det här materialet går att återanvända, en typ av återbruk som Storbildsfabriken vill ta till vara på.

Om företaget

Storbildsfabriken, beläget i Linköping, är en leverantör av ”smart synlighet” i det fysiska rummet. Genom tryckt och digital kommunikation erbjuder de produkter i form av printade och digitala lösningar för inomhus- och utomhusbruk. Detta innefattar bland annat eventmaterial i form av tält, mässväggar och beachflaggor samt digitala kiosker med en egenutvecklad mjukvara. Storbildsfabriken arbetar för att ta ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar med mål att bli koldioxidneutrala 2025. Dessutom arbetar de med att minska verksamhetens materialåtgång genom cirkulära affärsmodeller.

Cirkulär lösning

För att minska svinnet av evenemangsmaterial har storbildsfabriken tagit fram en helhetslösning för att uppmuntra kunden att återanvända redan producerat material istället för att köpa nytt.

I praktiken går detta ut på att Storbildsfabriken erbjuder en tjänst för att lagerhålla ett företags material mellan olika event och mässor. Eftersom eventmaterialet bara används periodvis kan därför flera företag dela på hårdvara såsom tältstommar vilket minskar kravet på nyproducerat material.

Tälttak, flaggor och annat printat material som är skräddarsytt efter den enskilda kundens företag lagerhålls istället mellan event och skickas ut till kunden när denne behöver det. Vid ett nytt event kan kunden ta kontakt med Storbildsfabriken så ser dem till att allt material som behövs för eventet körs ut till kunden i rätt tid och på rätt plats. Detta underlättar för kunden då denne inte behöver tänka på logistiken, att få med allt material till eventplatsen, eller hålla koll på alla delar som ska med. Samtidigt visar livscykelanalyser att Storbildsfabrikens lösning på att lagerhålla och hyra ut material även är lönsamt för dem. Genom att främja återanvändning av utrustning och eventmaterial bidrar storbildsfabriken dels till att materialets totala livscykel förlängs när det återanvänds, men också till en minskad nyproduktion av nytt material, vilket sparar på både energi och resurser.

Många fullt funktionsdugliga kontorsmöbler och annan kontorsinredning slängs helt i onödan för att göra plats åt nya modeller, för att rensa bland möbler som inte används längre och för att ändra känslan på kontoret med ny inredning. Resultatet blir att många möbler, som skulle kunna användas mycket längre i stället kasseras, och efterfrågan av nyproducerade möbler blir stor. Detta är inte hållbart i det långa loppet, och RP är ett företag som försöker ändra på det här ”köp slit och släng” tänket genom att främja återbruk av kontorsmöbler snarare än inköp av nya.

Om företaget

RP är ett företag, med rötter i Nacka, som idag är verksam i hela Sverige. I Östergötland etablerades deras kontor 2014 i Linköping. Företaget arbetar med att köpa, sälja, byta och hyra ut olika former av kontorsmöbler och inredning. RP har ingen egen nyproduktion av möbler utan fokuserar helt på att köpa in, rengöra, kvalitetsgranska och vid behov reparera och justera begagnade möbler, för att sedan sälja dem till nya kunder. RP:s strävan är att förlänga kontorsmöblers totala livslängd genom återanvändning och reparation.

Cirkulär lösning

För att minska den stora produktionen och konsumtionen av kontorsmöbler jobbar RP med att förlänga möblers livslängd genom att bland annat köpa upp möbler och inredning som annars skulle slängas från olika kontor, och sedan sälja dem vidare till företag som är i behov av nya kontorsmöbler. Företagen som RP köper upp sina möbler ifrån tjänar en slant på att sälja sina gamla möbler i stället för att slänga dem. Efter rengöring och kvalitetskontroll kan möblerna säljas vidare till nya kunder vilket förlänger kontorsmöblernas totala livslängd. De kunder som sedan köper möblerna får ett bra erbjudande, då möblerna dels är bättre ur en hållbarhetssynpunkt, eftersom de är återbrukade och inte nyproducerade. Men också ur en ekonomisk synpunkt då möblerna ofta är billigare än de nyproducerade. För de företag som inte har råd att köpa in ett helt kontorslandskap med möbler på en gång erbjuder RP även en tjänst att hyra ut möbler. Tjänsten är väldigt flexibel i hur många möbler som företaget behöver hyra och hur länge, med möjligheten att skala upp och ner efter behov. Med RP:s affärsmodell blir det lättare för företag att återbruka kontorsmöbler efter sina egna behov istället för att köpa nya.

Att köpa in ny utrustning och anställa personal med specifik kompetens kan bli en dyr historia för aktörer som precis kommit in på marknaden. För redan etablerade företag kan höga kostnader också vara ett problem vid utökandet av sin verksamhet eller vid behov av väldigt specifik utrustning under en begränsad tid. Resultatet av detta blir dels en stor nyproduktion av maskiner och utrustning vilket belastar miljön, dels att det skapar problem när utrustningen inte längre behövs och står oanvänd. Innovative Materials Arena (IMA), en organisation i Linköping som stödjer forskning och företag som arbetar med innovativa material och hjälper dem att övervinna dessa utmaningar.

Om företaget

IMA, Innovative Materials Arena, är en organisation som startades 2018 med målet att stödja utveckling och kommersialisering av innovativa- och smarta material som bidrar till mer hållbara lösningar inom näringsliv, samhälle och miljö. IMA:s roll är att underlätta samarbetet mellan företag, akademin och andra aktörer för att bygga upp en samarbetskultur kring innovativa- och smarta material. Drivkraften bakom organisationen är Region Östergötland och Sankt Kors Fastighets AB, dessutom har IMA fått stöd från den europeiska regionala utvecklingsfonden till sitt arbete.

Cirkulär lösning

För att hjälpa aktörer inom området innovativa material att samarbeta och dela med sig av resurser och kompetenser har IMA skapat plattformen IMA Share. På plattformen kan företagen kan hyra ut och låna olika ämnesspecifika maskiner, och dela kompetenser och kunskap mellan varandra inom områden såsom 3D printing och liknande. I praktiken går tjänsten ut på att företag kan lägga upp annonser på olika maskiner och kompetenser som de har möjlighet att hyra- eller låna ut. Andra företag som är i behov av dessa maskiner och kompetenser, antingen på kort eller lång sikt, kan därefter kontakta ägaren av maskinen och komma överens om hur, var och hur länge maskinen/ kompetensen ska hyras ut. Uthyrningen bidrar till att maskiner, som annars skulle stå oanvända i perioder istället används hos de som behöver dem för stunden. Samtidigt som ägaren också tjänar en slant på att hyra ut sin utrustning. Plattformen IMA Share bidrar till att nyproduktionen av utrustning minskar samtidigt som användningen av redan existerande utrustning ökar. Ett koncept som spar in på resurser som krävs vid nyproduktion, men som också skapar nätverkande mellan aktörer och minskade ekonomiska trösklar för nya aktörer att komma in på marknaden av innovativa material.